Vakkenpakket hoger onderwijs

In het eerste jaar krijgt de student van zowel het du aat pakket als pakket 2 de volgende vakken gedoceerd

* Basiskennis Islam:

Tijdens de module Basiskennis Islam worden complete vraagstukken en belangrijke leerpunten op het gebied van Tawhied behandeld en worden de pilaren, verplichtingen en vrijwillige aspecten van het gebed onderwezen. Het Gebed (salaah) is één van de belangrijkste en volstrekt noodzakelijke zuil van de Islam en iedere moslim moet deze dagelijks vervullen.

Het belang van de Tawhied, de eenheid van Allaah (subhânahu wa ta’âlâ) kan niet voldoende benadrukt worden. Zonder tawhied wordt de aanbidding niet geaccepteerd en Allaah (subhânahu wa ta’âlâ) is niet tevreden totdat de dienaar met de tawhied komt.

* Arabisch:

Voor de persoon die de Arabische taal niet spreekt, leest en schrijft maar dit graag wil leren, zijn er verschillende methodes voor ontwikkeld. Een van de bekendste methode is Al- Arabiyya bayna yadayk  (het Arabisch tussen jouw handen). Het Modern Standaard Arabisch (MSA) oftewel Alloga Alarabiya Alfosha is de officiële taal van de Qor-aan en de Ahadieth, de taal van 250 miljoen mensen in alle Arabische landen. Het MSA wordt in deze landen dagelijks gebruikt in kranten en tijdschriften, op radio en televisie, in correspondentie en bij officiële gelegenheden. Het is de moderne vorm van de taal die bij Darul wordt onderwezen. De methode heeft 4 boeken (niveua’s) en ieder jaar wordt er een boek behandeld.  Darul qalam hanteert deze methode omdat deze voldoet aan de doelstellingen die Darul Qalam wilt behalen. Namelijk dat de student aan het eind van boek 4 voor 95% de Arabische taal (Modern Standaard Arabisch) spreekt en begrijpt.

* Hifdul Qor aan

Als er iets is wat er gememoriseerd moet worden zijn het de Woorden van Allaah subhaanahu wa ta3aala.
Door het memoriseren van de Qor aan verbeterd de algemene memoratie van de student.
Vandaar dat Het Hoger onderwijs van Darul Qalam belangrijk vindt dat studenten  die binnenkomen kennis maken met de woorden van Allaah en deze woorden memoriseren. De relatie tussen degelovigen en de Qor’aan versterkt.
Tijdens deze module leren de studenten te memoriseren met de regels van Tadjweed. Het toepassen van de Tadjweed regels bij het reciteren van de Qur’aan. Verwacht wordt dat de student 2- 3 juzz kent aan het eind van het eerst leerjaar. Maar ook cursussen zoals Hilliyatu Talilbul Ilm; De etiketten oftewel gedragscode van een student van kennis.

books